Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystent

mgr Chou Pi-Chun

mgr Chou Pi-Chun

Dyżur
Konsultacja w semestrze letnim 2023/2024:

czwartek 16.45 - 17.45, gabinet 401

 

E-mail

pichun.chou@uj.edu.pl

Prowadzone przedmioty

Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego

Chińskie teksty źródłowe

Tłumaczenie tekstów chińskich

Praktyczna nauka języka chińskiego

Biogram

Skończyła licencjackie studia w zakresie slawistyki oraz dyplomacji na Uniwersytecie Cheng-Chi na Tajwanie.

Absolwentka magisterskich studiów w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Zatrudnienie

W czerwcu 2022 roku pełniła funkcję tłumaczki symultanicznej podczas wydarzenia ONZ WUF11, które odbyło się w Katowicach.

Od roku 2016 do 2021 współprowadzi zajęcia z tłumaczenia polsko-chińskiego i chińsko-polskiego dla studentów chińskojęzycznych w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracowała jako tłumaczka przy różnych okazjach biznesowych, między innymi na wystawie Fastner Expo 2018, na spotkaniu tajwańskiej misji handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej (2017).

Tłumaczyła dla osób z Tajwanu ubiegających się o kartę pobytu w Polsce na przesłuchaniach w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Była także tłumaczką dla zaproszonych na Tajwan polskich biegaczy na Międzynarodowym Maratonie Wan Jin Shi.

Publikacje

2017. “Tadeusz Żbikowski as a translator of Chinese classics : the ‘Silk Road’ to Poland,” in Gajowiec, K. (ed.) Profiling translation. [Kraków] : Ridero, pp. 143–161.
 
2021. “Między egzotyzacją a udomowieniem : wyzwania dla polskiego tłumacza klasycznej chińskiej powieści na przykładzie postaci kobiecych w ‘Śnie Czerwonego Pawilonu,’” in Dziekan, M. M., Filipowska, S., and Siemieniec-Gołaś, E. (eds) Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki = Myth, image, metaphor in cultures of Asia and Africa. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, pp. 117–134.
 
2021. “Problemy przekładu antroponimów z klasycznych chińskich powieści : na podstawie polskich przekładów ‘Jin Ping Mei’ i ‘Xiyou Ji,’” in Jurczak, K. and Piechnik, I. (eds) Tradycje między Wschodem a Zachodem. Kraków : Avalon, pp. 9–26.
 
2022. “Tłumaczenie przepisów kulinarnych z chińskiego na polski : potencjalne problemy i możliwe rozwiązania,” Między Oryginałem a Przekładem, 28(4 (58)), pp. 53–69. doi: 10.12797/MOaP.28.2022.58.03.