Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystent

mgr Maria Sztuka

mgr Maria Sztuka

Dyżur

wtorki 15:00-15:45, sala 411 oraz na Microsoft Teams.

Proszę o wcześniejszy kontakt

E-mail

maria.sztuka@doctoral.uj.edu.pl

Prowadzone przedmioty

Nauka pisma chińskiego

Tłumaczenie tekstów chińskich

 

Biogram

Maria Magdalena Sztuka jest absolwentką magisterium z sinologii i filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach studiów w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, a także studiów podyplomowych dla tłumaczy ustnych w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Wcześniej ukończyła licencjat z sinologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie kierowała kołem naukowym. Uczyła się języka chińskiego w Chinach na uniwersytetach Xidian i CYU jako stypendystka Rządu ChRL, a także pracowała jako wolontariuszka Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju.

 

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą chińskiego języka urzędowego, dokumentów użytkowych i ich tłumaczenia.

Publikacje

Joanna Grzybek, Maria Sztuka, „In search of honorificativity in Chinese administrative and legal documents – honorific prefixes in legal notes (通知书), applications (申请书) and applies (上诉状)”, w: „China and the Chinese in the Modern World. An Interdisciplinary Study”, red. Zuzanna Kopania, Igor Szpotakowski, Łódź-Kraków 2020, s. 95-124.

„Chińska decyzja administracyjna o ukaraniu – cechy językowe”, w: „Chiny z perspektywy XXI wieku”, red. Joanna Marszałek-Kawa, Krzysztof Zamasz, Toruń 2019, s. 99-115.

„Chiński wniosek administracyjny shēnqǐng shū  申请书”; w: „Języki i cywilizacje. Młodzi badacze na stulecie orientalistyki w Krakowie”, Kraków 2020.

„Egzotyczne obrazy przyrody w wybranych XVIII i XIX-wiecznych, polskich relacjach z podróży na Wschód”, w: „Pamięć, obraz, projekcja. Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, tom 1, red. Agnieszka Ścibior, Kraków 2020, s. 187-201.

„Postrzeganie ludzi Wschodu w wybranych XVIII i XIX-wiecznych, polskich dziennikach oraz pamiętnikach z podróży”, w: „Doświadczenie, dyskurs, akademia”, Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, tom 2, red. Agnieszka Ścibior, Kraków 2020, s. 157-182.

„Chiny w dziennikach Józefa Kowalewskiego (1801-1878)”,  w: „Spojrzenie na Azję”, red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2018, s. 39-53.

„Nowoczesny przekład tradycyjnej formy utworów Mao Zedonga”,  w: „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”, nr 24 (1/19), red. Joanna Świt.

„Początki inkulturacji teologii chrześcijańskiej do chińskiej mentalności” w: Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2018/13, s. 43-50.

„Wizja Chińskiej Republiki Ludowej w utworach Tadeusza Różewicza Sen kwiatu, serce smoka, Dwa skoki i już Pekin, Przelot i W drodze”, w: „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2017/12, s. 111-116.

Marcin Damek, Magdalena Orłowska, Maria Sztuka, Sprawozdanie „Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Sinologiczne „Sinowarsztaty”, Gdańsk, 15-17 kwietnia 2016 r.” , w: „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2016/9, s. 189-191.

Tłumaczenia

Xu Zhimo, „Wiersze”, z j. chińskiego przełożyła Maria Sztuka, w: „Przegląd Orientalistyczny” nr 3–4 (263–264), Warszawa 2017, s. 447-451.

Shu Ting, „Wiersze”, z j. chińskiego przełożyła Maria Sztuka, w: „Przegląd Orientalistyczny” nr 3–4 (263–264), Warszawa 2017; s. 452-454.

Xu Zhimo, „Jak się czuje płatek śniegu?”, tłumaczenie: Maria Sztuka, w: Periodyk literacki „Feerie” 1/2017, s. 85-93.

Sun Min, „Papier, tusz i pędzel, czyli traktat o chińskiej kaligrafii”, tłum. Kamil Burkiewicz, Jerzy Jaś, Damian Jaśkowski, Irmina Sochacka, Małgorzata Souffez, Maria Sztuka pod kierunkiem prof. Wu Lan, Gdańsk 2017.