Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sinologia UJ:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Instututu Orientalistyki UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Sinologów UJ:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Koła Naukowego Sinologów UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O studiach

Sinologia to kierunek dla tych, którzy chcą połączyć w przyszłości pasję z pracą zawodową. Nauka języka chińskiego to odkrywanie nowych – w dosłownym sensie – odległych horyzontów, poznawanie języka i pisma, nabywanie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie współczesną chińszczyzną. Osoby uzdolnione językowo, którym nauka języków obcych i poznawanie obcych kultur sprawiają przyjemność, znajdą na tym kierunku odpowiedzi na pytania w zakresie komunikacji międzykulturowej, której podstawą jest świetna znajomość języka chińskiego i kultury.

Program studiów licencjackich ułożony jest tak, aby studenci mogli, rozpoczynając naukę języka od „zera", opanować go na poziomie B2. Narzędziem podstawowym jest duża łączna liczba godzin w toku studiów przeznaczona na zajęcia językowe, aktywizujące zdobytą wiedzę językową. Język nauczany jest w szerokim kontekście kultury chińskiej, tradycyjnej i współczesnej. Możliwe jest uzyskanie rocznego stypendium w Chinach lub na Tajwanie, zgodnie z oficjalną ofertą stypendialną dla studentów, oraz skorzystanie z wakacyjnych ofert kursów uniwersytetów Chin i Tajwanu, zgodnie z ich ofertą i stypendiami.

Studia drugiego stopnia mają na celu dalsze doskonalenie na poziomie akademickim zarówno umiejętności językowych, jak i kompetencji naukowych oraz pasji badawczych studentów. Nacisk położony na kompetencje translatologiczne, wynikający m.in. z konsultacji ze środowiskiem społecznym, kulturowym i gospodarczym, ma umożliwić absolwentom samodzielne efektywne funkcjonowanie na rynku pracy. Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów magisterskich obejmują tłumaczy tekstów literackich i specjalistycznych, wykwalifikowanych pracowników szeroko pojętego sektora kultury i turystyki, ekspertów do spraw chińskiego obszaru kulturowego w instytucjach kulturalnych (redakcjach, wydawnictwach, mediach), gospodarczych lub politycznych, a także w służbach dyplomatycznych.

Studia oferują:

  • Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze wybranych języków;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów danego obszaru językowego;
  • Dla wybranych specjalności: wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych lub glottodydaktycznych;
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;
  • Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej.