Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

助理教授

Katarzyna Sarek 倪可贤 博士

Katarzyna Sarek 倪可贤 博士

办公时间

冬季学期办公时间为周二上午10:00 - 11:00 ,404室。

邮箱
katarzyna.sarek@uj.edu.pl
课程

近代中国文学

中国古典文学

东方研究(汉学研究)概论

硕士班研讨课

 

简历

Katarzyna Sarek博士毕业于华沙大学汉学系和考古学系。曾在南京师范大学学习中国文化和语言。2014年取得博士学位,博士论文主题是透过分析玉在各种俗语中的用法,解释玉在中国文化和语言中的象征意涵。

研究方向包含近代中国文学、明清中国文学、翻译、比较文学及中国文学史。

Sarek博士是中文和法文译者,文学译者协会会员,2011-2021年间担任网络周刊自由文化(Kultura Liberalna)之专栏作家,推广中国相关知识。

https://kulturaliberalna.pl/tag/katarzyna-sarek/

http://stl.org.pl/profil/katarzyna-sarek/

https://www.facebook.com/AzjaPress/

论文书籍

Evil, Egoistic, Independent, Liberated – The Image of Woman in the Selected Works of Can Xue, w: Book of Papers of the 8th IFEL Conference, “Issues Of Far Eastern Literatures” 2018 (w druku).

„Dawny Chińczyk w drodze. Geneza, ewolucja i sedno chińskiej literatury podróżniczej”, w: PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI, t. VI: Topografie podróży, red. Anita Całek, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018 (w druku).

„Da Qin i Fulin. Obraz Zachodu w źródłach chińskich z I tysiąclecia n.e.”, Wydawnictwo Akademickie Dialog 2018, s. 406 (współautor Marta Żuchowska).

“Symbolika nefrytu w języku i kulturze chińskiej”, Dialog 2016, s. 202. https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&manufacturer_id=471&product_id=580

„Nefryt jako lekarstwo w dawnych Chinach – analiza lingwistyczno-kulturowa”, Przegląd Orientalistyczny,  nr 1-2 (253-254), 2015, s. 75-89.

„Z mandatu Nieba. Podstawy sprawowania władzy politycznej w dawnych i współczesnych Chinach”, w: Ewa Zajdler (red.), „Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich”, Dialog 2011, s. 35-59.

 

翻译

Yu Hua, „Żyć!”, Wydawnictwo Akademickie Dialog 2018. https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&manufacturer_id=431&product_id=642

Lu Xun, „Prawdziwa historia A Q”, Wydawnictwo Akademickie Dialog 2017. https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&path=35_34_36&product_id=624

François Godement, Czego chcą Chiny?, Wydawnictwo Akademickie Dialog 2016. https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&product_id=586

Lu Xun, „Opowiadania”, Wydawnictwo Akademickie Dialog 2016. https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&product_id=565&search=lu+xun

Yu Hua, Chiny w dziesięciu słowach, Wydawnictwo Dialog 2013. https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&product_id=517

Jimmy Liao, Dźwięki kolorów, Wydawnictwo Officyna 2012. http://www.officyna.com.pl/ksiazka-dzwieki-kolorow

Jimmy Liao, Księżyc zapomniał, Wydawnictwo Officyna 2012. http://www.officyna.com.pl/ksiazka-ksiezyc-zapomnial

 

参与之研究计划

曾参与由华沙大学历史学院考古研究院Marta Żuchowska 博士所带领之研究计划 "货品与思想的交流: 四到十世纪间亚洲的远洋贸易",在该计划担任学术助理 (11.2013-12.2017)

曾参与由台湾大学出资、石之瑜教授(台湾大学政治系)带领的研究计划"中国研究的比较认识论"中的子计划"中国学者的口述历史在波兰" (2012-2013)

推广活动

曾在以下杂志出版科普文章: Archeologia Żywa, Mówią Wieki, Focus, Focus Historia.

曾在以下大众期刊出版文章: Polityka, Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza, Uważam Rze, Przekrój.