Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

教授助理

施满莉 硕士

施满莉 硕士

办公时间

周二下午3:00 - 3:45 ,411室及线上(Microsoft Teams)

请提早联络预约。

邮箱
maria.sztuka@doctoral.uj.edu.pl
课程

汉字课

中波笔译

简历

施满莉(Maria Sztuka)于华沙大学人文及社会跨领域研究学院取得汉学与波兰文学硕士学位,后于亚捷隆大学翻译和跨文化沟通研究所取得口译专长进修证书。 此前,她获得了格但斯克大学中文系的学士学位,并领导了一个汉学研究小组。 她曾在中国西安电子科技大学和北京的中国青年政治学院大学学习中文,获得中国政府奖学金,还曾在波兰共和国驻上海总领事馆担任义工。

施满莉目前正在撰写博士论文,其论文主题将与中文行政语言,应用文件及其翻译有关。

学术著作

Joanna Grzybek, Maria Sztuka, „In search of honorificativity in Chinese administrative and legal documents – honorific prefixes in legal notes (通知书), applications (申请书) and applies (上诉状)”, in: „China and the Chinese in the Modern World. An Interdisciplinary Study”, ed. Zuzanna Kopania, Igor Szpotakowski, Łódź-Kraków 2020, pp. 95-124.

„Chińska decyzja administracyjna o ukaraniu – cechy językowe”, in: „Chiny z perspektywy XXI wieku”, ed. Joanna Marszałek-Kawa, Krzysztof Zamasz, Toruń 2019, pp. 99-115.

„Chiński wniosek administracyjny shēnqǐng shū  申请书”; in: „Języki i cywilizacje. Młodzi badacze na stulecie orientalistyki w Krakowie”, Kraków 2020.

„Egzotyczne obrazy przyrody w wybranych XVIII i XIX-wiecznych, polskich relacjach z podróży na Wschód”, in: „Pamięć, obraz, projekcja. Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. 1, ed. Agnieszka Ścibior, Kraków 2020, pp. 187-201.

„Postrzeganie ludzi Wschodu w wybranych XVIII i XIX-wiecznych, polskich dziennikach oraz pamiętnikach z podróży”, in: „Doświadczenie, dyskurs, akademia”, Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. 2, ed. Agnieszka Ścibior, Kraków 2020, pp. 157-182.

„Chiny w dziennikach Józefa Kowalewskiego (1801-1878)”,  in: „Spojrzenie na Azję”, ed. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2018, pp. 39-53.

„Nowoczesny przekład tradycyjnej formy utworów Mao Zedonga”,  in: „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”, nr 24 (1/19), ed. Joanna Świt.

译作

Xu Zhimo, „Wiersze”, z j. chińskiego przełożyła Maria Sztuka, in: „Przegląd Orientalistyczny” nr 3–4 (263–264), Warszawa 2017, pp. 447-451.

Shu Ting, „Wiersze”, z j. chińskiego przełożyła Maria Sztuka, in: „Przegląd Orientalistyczny” nr 3–4 (263–264), Warszawa 2017; pp. 452-454.

Xu Zhimo, „Jak się czuje płatek śniegu?”, tłumaczenie: Maria Sztuka, in: Periodyk literacki „Feerie” 1/2017, pp. 85-93.

Sun Min, „Papier, tusz i pędzel, czyli traktat o chińskiej kaligrafii”, trans. Kamil Burkiewicz, Jerzy Jaś, Damian Jaśkowski, Irmina Sochacka, Małgorzata Souffez, Maria Sztuka pod kierunkiem prof. Wu Lan, Gdańsk 2017