Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sinologia UJ:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Wikipedii z linkiem do storny sinologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Instututu Orientalistyki UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Sinologów UJ:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Koła Naukowego Sinologów UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

 

Utworzony w październiku 2013 roku kierunek sinologia powstał z inicjatywy prof. dr hab. Barbary Michalak-Pikulskiej, ówczesnej dyrektor Instytutu Filologii Orientalnej.

Program nowego kierunku opracowały sinolog dr. hab. Ewa Zajdler, prof. UJ, i dr. hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ, ówczesny wicedyrektor Instytutu Orientalistyki UJ. Przy wsparciu ówczesnej Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Elżbiety Górskiej Instytut Orientalistyki UJ poszerzył zakres badań o obszar cywilizacji chińskiej. 

Powstanie nowego kierunku poprzedziły starania japonistów, który pragnęli poszerzyć zakres działalności naukowo-dydaktycznej i stopniowo wprowadzali do programu studiów japonistycznych zajęcia dotyczące języka i kultury Chin.  W 2000 r. prof. dr hab. Romuald Huszcza wystąpił o zmianę nazwy Zakładu Japonistyki na Zakład Japonistyki i Sinologii. W 2002 r. uruchomiono lektorat języka chińskiego i zajęcia z literatury chińskiej prowadzone przez prof. dr. hab. Lidię Kasarełło z UW. 

Sinologia Instytutu Orientalistyki UJ to jednostka naukowo-badawcza, która kształci specjalistów w dziedzinie literatury, języków i kultury Chin, zarówno Chińskiej Republiki Ludowej, jak i Republiki Chińskiej na Tajwanie. Przedmiotami zainteresowań krakowskich badaczy pozostają m.in. językoznawstwo sinologiczne, glottodydaktyka sinologiczna,  przekład literacki i specjalistyczny, komunikacja i społeczeństwo z perspektywy współczesnego języka chińskiego.

W maju 2016 r. podczas odbywającej się na Uniwersytecie Jagiellońskim międzynarodowej konferencji „Sinological Studies in Central Europe: Language and Culture – Literature and History – Religion and Philosophy”, której współorganizatorami byli CCS/NCL i Instytut Monumenta Serica, otwarto w Krakowie pierwsze w Polsce „Tajwańskie Centrum Zbiorów Sinologicznych” przy Wydziale Filologicznym UJ (ang. Taiwan Resource Center for Chinese Studies, chin. 臺灣漢學資源中心) jako wyraz wsparcia Narodowej Biblioteki Tajwanu dla badań sinologicznych w Europie Centralnej i Środkowej. Przez kolejne trzy lata organizowane było seminarium sinologiczne „Jagiellonian Window to China” – międzypokoleniowe spotkanie sinologów, które stało się cyklicznym wydarzeniem krakowskiej sinologii, obecnie pod nazwą „Jagiellońskie okno na język i pismo chińskie” (ang. „Jagiellonian Window to Chinese Language and Writing”). Od początku istnienia sinologii w dydaktykę języka zaangażowani są wysoko wykwalifikowani tajwańscy nauczyciele, jak również stażyści z Uniwersytetu Fu Jen. 

Trzyletnie studia licencjackie przewidują opanowanie języka chińskiego w mowie i piśmie w zakresie pozwalającym na skuteczną komunikację werbalną i międzykulturową. Solidny fundament znajomości wiedzy o Chińskim Obszarze Językom pozwala na zrozumienie mechanizmów poznawczych i percepcyjnych jednostki, i społeczności wynikających ze specyfiki pisma chińskiego, leksyki zakorzenionej w chińskim języku klasycznym i tradycji, której lustrzanym odbiciem jest język każdej epoki, także współczesny. Znajomość języka współczesnego i klasycznego to klucz do źródeł, klucz do wiedzy o ludziach, kraju i kulturze „wczoraj i dziś”.

Program studiów pierwszego stopnia przewiduje intensywny kurs języka chińskiego obejmujący wiedzę o języku i jego przyswajaniu, systemach pisma chińskiego, podstawy języka klasycznego, oraz ćwiczenia językowe (w zakresie mowy i ,pisma, czytania i tłumaczenia). Zajęcia językowe uzupełniają przedmioty wprowadzające w krąg kultury i dziejów Państwa Środka. W bogatym programie studiów, zajęcia o charakterze ogólnym (językoznawstwo, filozofia) są cennym narzędziem uporządkowania wiedzy humanistycznej w perspektywie europo- i sinocentrycznej.

Od roku akad. 2017/18 r. możliwa jest także kontynuacja nauki na dwuletnich studiach magisterskich. Na studiach magisterskich duży nacisk kładziony jest na praktykę i teorię tłumaczenia, szczególnie w zakresie tłumaczeń ustnych oraz specjalistycznych. Jako jedyna sinologia w Polsce oferujemy zajęcia tłumaczeniowe w laboratorium wyposażonym w profesjonalny sprzęt do tłumaczeń symultanicznych (kabinowych).  Studia magisterskie oferują dwie ścieżki kształcenia – językoznawczą i literaturoznawczą, w ramach których studenci dobierają interesujące ich zajęcia i seminaria.